«Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» Δικαιούχος: ΔΑΝΣΜ. Υποέργο με φορέα υλοποίησης Εφ.Α.Αθ. «Προστασία – Στερέωση – Συντήρηση – Ανάδειξη ερειπίων Αγίου Θωμά στην οδό Βρυσακίου
Αποκατάσταση Κλίμακας και Πύλης οικίας Χωματιανού Λογοθέτη επί της οδού Άρεως 14Α στην Πλάκα»

Στο εσωτερικό της τρίκλιτης βασιλικής του Αγ. Θωμά του 6ου – 7ου αι. (με επάλληλες φάσεις του 9ου-10ου αι. και 17ου αι.) διατηρούνται αποσπασματικά ζωγραφικός διάκοσμος διαφόρων εποχών και τμήματα ψηφιδωτού δαπέδου που αποδόθηκε σε πρωιμότερο κτήριο και χρονολογήθηκε στο β΄ τέταρτο του 5ου αι. Το έργο ξεκίνησε με τη λήψη σωστικών και μέτρων προστασίας του μνημείου και στη συνέχεια οι εργασίες συνεχίσθηκαν με καθαρισμούς, αποχωματώσεις στο εσωτερικό (κυρίως στο νοτιοανατολικό τμήμα) και περιμετρικά του ναού και τοπικές στερεώσεις με βαθύ αρμολόγημα ή ανακτήσεις τοιχοποιίας, όπου απαιτήθηκε. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης των σωζόμενων κατά χώραν τοιχογραφιών και των σπαραγμάτων τους στο εργαστήριο και τέλος μεταφέρθηκαν, προς φύλαξη σε χώρους της Υπηρεσίας, λίθινα μέλη προερχόμενα από την παλαιά ανασκαφή και το κτηριακό συγκρότημα του ΜΕΛΤ.

Η Κλίμακα και Πύλη της Οικίας Χωματιανού Λογοθέτη διατηρούνται σε ημιερειπωμένη κατάσταση και ταυτίζονται με τμήμα του αρχοντικού της αθηναϊκής οικογένειας Λογοθέτη, που πιθανόν χρονολογείται στα τέλη του 17ου- α΄ ήμισυ 18ου αι. Οι εργασίες περιλάμβαναν εκτεταμένους καθαρισμούς από νεώτερα κονιάματα και στοιχεία σκυροδέματος, στερεώσεις λιθοδομής με αρμολογήματα και ενέματα, ανακατασκευή λιθόκτιστου τοίχου στην ανατολική πλευρά και μερική ανάκτηση, με χρήση, κυρίως, αυθεντικού υλικού, του λαξευτού κελύφους της κλίμακας, καθώς και συντήρηση των λίθινων και κεραμικών στοιχείων της πύλης. Τέλος, αποκαταστάθηκε η αρχική μορφή της κρήνης και έγιναν εργασίες συντήρησης του πίθου, το στόμιο του οποίου επικαλύφθηκε για λόγους προστασίας με υαλοπίνακα