Εργασίες αποκατάστασης Ι. Ναού Ζωοδόχου Πηγής Κάτω Πατήσια. Υλοποίηση του έργου με χρηματοδότηση ιδιώτη χορηγού, υπό την εποπτεία της ΕΦΑΑΘ

Ο Ναός Ζωοδόχου Πηγής στα Κάτω Πατήσια είναι ξυλόστεγη μονόκλιτη βασιλική με τρίπλευρη αψίδα, η οποία σώζει λείψανα τοιχογραφικού διακόσμου. Στο ναό πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης, που περιελάμβαναν καθαίρεση νεώτερων προσκτισμάτων, στερέωση τοιχοποιιών, αντικατάσταση στέγης, αποκατάσταση δυτικής όψης, στερέωση και συντήρηση σωζόμενου τοιχογραφικού διακόσμου καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Στο πλαίσιο του έργου, διενεργήθηκε, επίσης, ανασκαφική έρευνα, κατά την οποία αποκαλύφθηκαν αρχιτεκτονικά στοιχεία παλαιότερων φάσεων, ιδίως στην ανατολική πλευρά, λείψανα δύο αψίδων, τα οποία και καταχώθηκαν. Επίσης, βρέθηκαν ταφές και αρκετό σκελετικό υλικό από ανακομιδές, τεκμήριο για τη χρήση του ναού ως κοιμητηριακού
Ο ναός μετά την αποκατάσταση