Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Δύναμης επί των οδών Μητροπόλεως και Πεντέλης

Ο ιερός ναός της Αγίας Δύναμης των μεταβυζαντινών χρόνων ( Μετόχιο της Ι.Μ. Πεντέλης), βρίσκεται επί των οδών Μητροπόλεως και Πεντέλης και καταλαμβάνει τμήμα βορειοδυτικά της στοάς του κτηρίου. Πρόκειται για μικρό μονόχωρο ναό με δικλινή ξύλινη στέγη, με την τοξωτή κόγχη του Ιερού. Οι τοίχοι κοσμούνται με τοιχογραφίες. Στο πλαίσιο του έργου της μετατροπής του υφιστάμενου κτηρίου σε ξενοδοχείο, πραγματοποιήθηκε αποκατάσταση του ναού (αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογική) και συντήρηση των τοιχογραφιών και των αρχιτεκτονικών στοιχείων αυτού. Συγκεκριμένα, αφαιρέθηκε το νεώτερο επίχρισμα και το αντίστοιχο της εποχής αρμολόγημα-κονίαμα, προκειμένου να αναγνωρισθούν οι φάσεις του μνημείου και να προετοιμαστεί το υπόλοιπο έργο. Κατά τις εργασίες θεμελίωσης και ενίσχυσης των υποστυλωμάτων του σύγχρονου κτηρίου, διενεργήθηκαν διερευνητικές τομές βορειανατολικά του ναού με πλήρη ανασκαφική έρευνα σχεδιαστική αποτύπωση και φωτογραφική τεκμηρίωση, όπου εντοπίστηκαν παλαιότερες φάσεις του μνημείου.