«Αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας “του Νερού” Πεντέλης» και «Συντήρηση και αποκατάσταση των τοιχογραφιών του Ι. Ν. Αγίας Τριάδος του “Νερού” Πεντέλης» Έργο ΕΣΠΑ 2007-2013 με φορέα υλοποίησης την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Ο Ι. Ν. Αγίας Τριάδος Πεντέλης ανήκει στον τύπου ναού με νάρθηκα και μεταγενέστερο εξωνάρθηκα, που φέρει εσωτερικά τοιχογραφικό διάκοσμο του 1552. Οι εργασίες αποκατάστασης περιελάμβαναν αφαίρεση των εξωτερικών επιχρισμάτων, εφαρμογή βαθέως αρμολογήματος, ενεμάτων και τελικού πατητού επιχρίσματος. Επιπλέον έγινε αφαίρεση της παλαιάς κεραμοσκεπής, εξυγίανση θόλων και εφαρμογή νέας κεράμωσης με χειροποίητα κεραμίδια. Επισκευάσθηκαν και αντικαταστάθηκαν τα φθαρμένα κουφώματα, διαμορφώθηκε νέο δάπεδο εσωτερικά και αντικαταστάθηκε η ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Οι εργασίες περιελάμβαναν επίσης τη συστηματική συντήρηση και αισθητική αποκατάσταση του τοιχογραφικού διακόσμου και των εσωτερικών επιχρισμάτων, ενώ τοποθετήθηκε και νέο ξύλινο τέμπλο. Κατά τη διάρκεια των εργασιών διενεργήθηκε ανασκαφική έρευνα στο εσωτερικό του κυρίως ναού και του εσωνάρθηκα, κατά την οποία αποκαλύφθηκαν τα λείψανα παλαιότερου ναού, ταφικής χρήσης της βυζαντινής περιόδου, που διατηρούνται σε κατάχωση κάτω από το νέο δάπεδο της Αγίας Τριάδας.