ΣΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς (European Heritage Label) είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βασίζεται σε μια διακυβερνητική πρωτοβουλία του 2006. Θεσπίστηκε με την απόφαση 1194/2011 ΕU του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

Οι γενικοί στόχοι του Σήματος Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνείδησης των ευρωπαίων πολιτών και κυρίως αυτή των νέων, η οποία βασίζεται σε κοινές αξίες και στοιχεία της ευρωπαϊκής ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως επίσης και στο σεβασμό της εθνικής και τοπικής ιδιαιτερότητας και στην ενδυνάμωση του διαπολιτισμικού διαλόγου. Γι’ αυτό το λόγο το Σήμα δίνει έμφαση στη συμβολική αξία και αναδεικνύει τη φυσιογνωμία των χώρων που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ιστορία και τον πολιτισμό της Ευρώπης και στην ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Official Journal of the European Union ( ΟJ) low 303 of 22 November 2011

«Η Καρδιά της Αρχαίας Αθήνας, η Ακρόπολη και οι πέριξ αυτής ενοποιημένοι αρχαιολογικοί χώροι», είναι ο τόπος, όπου αναδείχτηκαν οι πιο βασικές πτυχές της Ευρωπαϊκής ταυτότητας: Δημοκρατία, Φιλοσοφία, Επιστήμες, Τέχνες.

Το 2014 εντάχτηκε στον κατάλογο των Ευρωπαϊκών τόπων πολιτιστικής κληρονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καταλυτικό ρόλο που έπαιξε στην Ιστορία και τον Πολιτισμό της Ευρώπης.

«Η Καρδιά της Αρχαίας Αθήνας: η Ακρόπολη και οι πέριξ αυτής Αρχαιολογικοί Χώροι» είναι μια εκτεταμένη αρχαιολογική έκταση που περιλαμβάνει ένα σημαντικό σύνολο άνω των εκατό μνημείων, τα οποία αντιπροσωπεύουν τον πυρήνα της Αρχαίας Αθήνας σε μια χρονική περίοδο άνω των 3.000 ετών.

Περιλαμβάνει το λόφο της Ακροπόλεως με τη Nότια και Bόρεια κλιτύ του, που ήταν το κεντρικό σημείο της αθηναϊκής λατρείας και θρησκείας, την Αρχαία και Ρωμαϊκή Αγορά, την Βιβλιοθήκη του Αδριανού, τους δυτικούς λόφους Πνυκός, Αρείου Πάγου, Φιλοπάππου (Μουσών) και Νυμφών (Αστεροσκοπείου), εκεί όπου εξελισσόταν η καθημερινή ζωή και τέλος, τον Κεραμεικό, το άκρο της πόλης, που ήταν χώρος ταφής των νεκρών και επιπλέον φιλοξενούσε τα εργαστήρια κεραμικής.

Σε αυτήν ακριβώς την περιοχή γεννήθηκε η δημοκρατία, η φιλοσοφία, το θέατρο και η ελευθερία της έκφρασης, τα πνευματικά στοιχεία που μέχρι σήμερα δίνουν τις αξίες και τις αρχές του σύγχρονου δυτικού κόσμου.