«Να μη μείνει τίποτα στην αφάνεια»


Πρόθεσή μου ήταν να επισκεφτώ την Ελλάδα, να εξερευνήσω τις αρχαιότητές της, να συγκρίνω το παρελθόν της
με τη σημερινή της κατάσταση και να μην αφήσω τίποτα απαρατήρητο, που, για τον κλασικό αναγνώστη,
μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ενδιαφέροντος ή απόλαυσης. Σε καμία χώρα στην Ευρώπη δεν υπάρχει τέτοια
αφθονία τόπων που βρίθουν από τις πλέον γοητευτικές ιστορίες. Ένα βαθύ ενδιαφέρον φαίνεται, θα λέγαμε,
να αναδύεται από την ίδια τη γη, και σχεδόν δεν υπάρχει τοποθεσία που να μην έχει καθαγιαστεί
από κάποιο συναρπαστικό γεγονός ή να μην έχει σηματοδοτηθεί και κοσμηθεί από κάποια πράξη ηρωισμού,
μεγαλείου και μεγαλοφυΐας.
CTTG I, 1-2

“To Leave Nothing Unnoticed”


My intention was to visit Greece, to explore its antiquities, to compare its past with its present state,
and to leave nothing unnoticed, which, to the classical reader, can be an object of interest, or a source of delight.
No country in Europe abounds with so many spots, which teem with the most captivating associations.
A deep interest seems, as it were, to breathe from the very ground, and there is hardly a locality
which is not consecrated by some attractive circumstance; or which some trait of heroism, of greatness,
and of genius, has not signalized and adorned.
CTTG I, 1-2