Μέρος του φωτισμού του ανατολικού τμήματος της Βόρειας πρόστασης του Ερεχθείου θα βρίσκεται εκτός λειτουργίας για τις επόμενες ημέρες εξαιτίας […]