Στο πλαίσιο εορτασμού «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ», το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Εφορείας Αρχαιοτήτων πόλης  Αθηνών υποδέχτηκε 14μαθητές […]