Η Πράξη «Θ-ΙΝΚ: Το γκράφιτι ως ιστορική μαρτυρία και ως φθορά στα αρχαία μνημεία» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου […]