Το χορηγικό μνημείο του Θρασύλλου (320/19 π.Χ.) διαμορφώνεται στην πρόσοψη μεγάλου σπηλαίου επάνω από το Διονυσιακό Θέατρο και έχει τη μορφή δίθυρου πυλώνος. Το μνημείο καταστράφηκε κατά την πολιορκία της Ακροπόλεως από τους Τούρκους, το 1827 και μέρος του εγκατάσπαρτου υλικού του διηρπάγη και χρησιμοποιήθηκε στην αποκατάσταση της εκκλησίας της Σωτείρας του Νικοδήμου. Tο έργο της αναστήλωσης, πού ξεκίνησε να υλοποιείται από το 2011 και συνεχίστηκε με διακοπές, αφορούσε στην αποκατάσταση του μνημείου μέχρι το ύψος του γείσου στην ανατολική του πλευρά και του επιστυλίου, στην δυτική, με την ενσωμάτωση του μεγαλύτερου μέρους του σωζόμενου αρχαίου υλικού. Ένας νέος λίθος της ζωφόρου με τέσσερα εμβληματικά στεφάνια, κατασκευάστηκε με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Ιωάννη Φ. Κωστόπουλου. Το δυτικό μέλος του επιστυλίου, τοποθετήθηκε οριστικώς επί του μνημείου, μετά την χάραξη του ελλείποντος τμήματος της χορηγικής επιγραφής. Eπιπλέον, πραγματοποιήθηκαν σωστικές εργασίες συντήρησης, στερέωσης και αποκατάστασης στους δύο εσωτερικούς τοίχους της Παναγίας της Σπηλιώτισσας, στο εσωτερικό του σπηλαίου. Το ελλείπον τμήμα τόξου στον βόρειο τοίχο της εκκλησίας συμπληρώθηκε, ώστε να αποκατασταθεί η δομική συνέχεια του τοίχου προς τα δυτικά. Τέλος έγινε συντήρηση του συνόλου του εικονογραφικού διακόσμου του μνημείου. Το πρόγραμμα αναστήλωσης του χορηγικού μνημείου και αποκατάστασης της Παναγίας της Σπηλιώτισσας ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2017, οπότε απομακρύνθηκε το σύνολο του εργοταξιακού εξοπλισμού. Το Θρασύλλειο, ένα μνημείο τηλεφανές παρέχει πλέον σαφή αντίληψη ενός μεγάλου χορηγικού μνημείου του 4ου αι. π.Χ.