Μέρος του φωτισμού του ανατολικού τμήματος της Βόρειας πρόστασης του Ερεχθείου θα βρίσκεται εκτός λειτουργίας για τις επόμενες ημέρες εξαιτίας εργασιών στο πλαίσιο του αναστηλωτικού έργου της ΥΣΜΑ στην περιοχή

Comments are closed