Σχετικά με την κατακόρυφη φωτεινή ράβδο στη βόρεια πλευρά του βράχου της Ακρόπολης που περιγράφτηκε σε πρόσφατο δημοσίευμα του ηλεκτρονικού τύπου, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού θα ήθελε να διευκρινίσει τα ακόλουθα:

Πρόκειται για φωτισμό ελέγχου/ασφαλείας κατά μήκος των δοκών κύλισης του φρέατος του ανελκυστήρα της Ακρόπολης, ο οποίος λειτουργεί μόνο κατά την διάρκεια εργασιών τακτικής αλλά και έκτακτης συντήρησής του, εκτός των ωρών λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου. Δεδομένου ότι κατά την θερινή περίοδο ο αρχαιολογικός χώρος της Ακρόπολης κλείνει στις 20:00, οι εργασίες συντήρησης του ανελκυστήρα ξεκινούν είτε από εκείνη την ώρα, είτε το πρωί από τις 5:00 μέχρι τις 8:00, οπότε και πάλι καθίσταται επιτακτική η ανάγκη ειδικού φωτισμού ασφαλείας.

Ο φωτισμός ελέγχου/ασφαλείας είναι υποχρεωτικός βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού και των προδιαγραφών ασφαλείας που αφορούν στα φρέατα ανελκυστήρων στο πλαίσιο τεχνικών εργασιών και εργασιών συντήρησης. Μάλιστα η υψηλή έντασή του σε lux (lx, μονάδα μέτρησης φωτισμού) είναι υποχρεωτική από τις ίδιες προδιαγραφές.

Ο φωτισμός αυτός είναι απαραίτητος για την ασφάλεια των εργαζομένων και απαιτήθηκε για την διεθνή πιστοποίηση του ανελκυστήρα, έτσι ώστε να λάβει άδεια λειτουργίας.  Η Εφορεία θα ήθελε επίσης να ενημερώσει, ότι ο συγκεκριμένος ανελκυστήρας έχει περάσει όλες τις διεθνείς πιστοποιήσεις των ειδικών ανελκυστήρων πλαγιάς και έχει άδεια λειτουργίας, ακριβώς διότι, ανάμεσα σε πλήθος άλλων προδιαγραφών, διαθέτει και τον εν λόγω φωτισμό.

Από το έτος εγκατάστασης του ανελκυστήρα το 2020, ο φωτισμός αυτός έχει λειτουργήσει σε μεμονωμένες περιπτώσεις εργασιών έκτακτης και τακτικής/περιοδικής συντήρησης.

Comments are closed