Αποκατάσταση και ανάδειξη του Φετιχιέ Τζαμί στον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς της Αθήνας (Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013)»/ ΕΣΠΑ εποπτεία έργου Δ.Α.Β.Μ.Μ.

Στο μνημείο, το οποίο παρουσίαζε ιδιαίτερα έντονα προβλήματα, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες, στο πλαίσιο του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη του Φετιχιέ Τζαμί στον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς της Αθήνας» (Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013) με φορέα υλοποίησης την Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων. Βασικός στόχος υπήρξε η στερέωση του κτίσματος και, παράλληλα, η αποκατάσταση μορφολογικών στοιχείων του εσωτερικά και εξωτερικά.