Η αποκάλυψη του Θεμιστόκλειου τείχους σε μήκος 2,40 μ. και του προτειχίσματός του σε μήκος 10,80 μ. καθώς και τμήμα της Φαληρικής οδού, του δρόμου και της οχυρωματικής τάφρου μήκους 10 μ., στο οικόπεδο στη συμβολή των οδών Φαλήρου 17 και Σπ. Δοντά στο Κουκάκι αποτελεί αναμφίβολα σημαντική συμβολή στη διαμόρφωση της οχυρωματικής αρχιτεκτονικής της Αθήνας του 5ου και 4ου αι. π.Χ.