• Με αυτοπρόσωπη παρουσία, κατόπιν ραντεβού
  • Με e-mail στην ηλεκτρ. δ/νση efaath@culture.gr
  • Μέσω συμβατικού ταχυδρομείου (courier)