1. Αναζήτηση, επισύναψη και συντονισμός διεπιστημονικών συνεργασιών με άλλες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ και ερευνητικούς/ εκπαιδευτικούς φορείς της ημεδαπής με σκοπό
  • την ταυτοποίηση αρχαίων υλικών και τεχνολογιών,
  • την αποκάλυψη των αιτιών φθοράς,
  • τον έλεγχο και την αξιολόγηση μεθόδων συντήρησης και επιβράδυνσης της φθοράς και την επιλογή των ασφαλέστερων εξ’ αυτών.
  • Στον πίνακα παρουσιάζονται οι σημαντικότερες διεπιστημονικές συνεργασίες που έχει επισυνάψει και υλοποιήσει το Τμήμα Συντήρησης της ΕΦΑΑ κατά τα τελευταία έτη στο πλαίσιο των προγραμμάτων συντήρησης είτε των ΕΣΠΑ είτε των ετήσιων δράσεων της ΕΦΑΑ:

 

  • Διεπιστημονικές συνεργασίες του Τμήματος Συντήρησης της ΕΦΑ Αθηνών
Μνημείο ΕΦΑΑ Συνεργασία με Αντικείμενο
1 Ακρόπολη ΔΣΑΝΜ Διερεύνηση υλικών και μεθόδων συντήρησης και αποθήκευσης των ξύλινων συνδετήριων στοιχείων Προπυλαίων, Παρθενώνα (2015)
ΣΑΕΤ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
2 Κεραμεικός ΙΤΕ Κρήτης Καθαρισμός με λέιζερ της στέψης του θριγκού του ναΐσκου του Αγάθωνα
3 Ωρολόγιο του Ανδρονίκου Κυρρήστου ΔΣΑΝΜ Σύνταξη Μελέτης Συντήρησης (2011)
4 ΥΣΜΑ, Τεχνικό Γραφείο Συντήρησης Ειδική φωτογράφηση στο ορατό και στο υπέρυθρο μήκος κύματος με επαγόμενη ορατή ακτινοβολία, μέθοδος VisibleInducedLuminescence (VIL) προς ανίχνευση και εντοπισμό χρώματος αιγυπτιακού μπλε στις λίθινες επιφάνειες του μνημείου.
5 Ερευνητικό Εργαστήριο Προηγμένων Διεπιστημονικών Εφαρμογών στη Συντήρηση του ΤΕΙ Αθήνας Μελέτη επιφανειών του μνημείου με Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης και  υπερφασματική απεικόνιση σε συγκεκριμένα μήκη κύματος, με έγχρωμη υπέρυθρη απεικόνιση, φασματικό κύβο, θερμογραφία. Φωτογράφηση στο ορατό με ψηφιακή κάμερα υψηλής ανάλυσης: α. εσωτερικά του μνημείου στις ζώνες Π και Ρ που φέρουν γκράφιτι, σε επιλεγμένες περιοχές των επιχρισμένων περιοχών, ζώνες Λ έως Ξ, καθώς και στις λίθινες επιφάνειες της ζώνης Γ, και β. στις εξωτερικές όψεις του μνημείου, στις ζώνες των ανάγλυφων όπου έχουν σημειωθεί χρωματικά κατάλοιπα,
6 ΤΤΕΑ, ΓΔΑΜΤ Αναλύσεις επιχρισμάτων και αρχαιολογικού υλικού από το Ωρολόγιο Ανδρόνικου Κυρρήστου στη Ρωμαϊκή Αγορά Αθηνών με τη μέθοδο της φασματοσκοπίας φθορισμού ακτίνων Χ (XRF)
7 Τμήμα Τεχνικών Ερευνών Αναστήλωσης,  ΔΑΒΜΜ Ανάλυση δειγμάτων ιζήματος του δαπέδου
8 Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕΙ Πειραιά φασματοσκοπία RAMAN σε πέντε σημεία σε λίθους της οροφής και σε έναν επιπλέον λίθο, στους οποίους σημειώνονται ίχνη χρώματος
9 ΒΧΜ, Εργαστήριο φυσικοχημικών αναλύσεων Ειδική διερεύνηση χρώματος αιγυπτιακού μπλε
10 Αρχαιολογική αποθήκη Κεραμεικού ICCROM Πρόγραμμα RE-ORG αφορά στην οργάνωση των αποθηκών ενός μουσείου χωρίς κόστος και την εκπαίδευση των εργαζομένων σε αυτές. Συμμετείχαν συντηρητές και αρχαιολόγοι του χώρου της Ακρόπολης.