Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών κατά το διάστημα Νοέμβριου 2014-Ιανουάριου 2018 εξετέλεσε ένα μεγάλο αριθμό σωστικών ανασκαφών για την προστασία των αρχαιοτήτων που ανακαλύπτονται κατά τις εκσκαφές για τη ανέγερση ιδιωτικών ή δημόσιων τεχνικών έργων των κτηρίων, με σημαντικά ευρήματα, τα οποία προσέφεραν ενδιαφέροντα στοιχεία για την γνώση της αρχαίας τοπογραφίας της πόλης των Αθηνών (λατρευτική, οχυρωματική και οικιστική αρχιτεκτονική, ταφικά κατάλοιπα, εργαστηριακά συγκροτήματα).

Ιδιαίτερης σημασίας εύρημα τόσο για τη λατρεία, όσο και για τη συμπλήρωση του τοπογραφικού χάρτη της ανατολικής όχθης του Ιλισού, εκτός των τειχών της πόλεως των Αθηνών αποτελεί ο εντοπισμός τάφρου θεμελίωσης ναού κλασικών χρόνων σε οικόπεδο επί των οδών Αρδηττού, Θωμοπούλου, Κεφάλου και Κούτουλα στην περιοχή του Μετς, ο οποίος, όπως προκύπτει από τα δύο τμήματα αναθηματικών αναγλύφων που περισυνελέγησαν στο εσωτερικό της τάφρου, ταυτίζεται με το Ιερό του Διός Μειλιχίου.