«Συντήρηση και ανάδειξη του Ωρολογίου του Ανδρονίκου Κυρρήστου, στον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς Αθηνών»

Η ανάγκη να αντιμετωπιστούν συνολικά τα προβλήματα φθορών που αντιμετώπιζε το Ωρολόγιον του Ανδρονίκου Κυρρήστου οδήγησε στην πραγματοποίηση εκτεταμένων εργασιών συντήρησης των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών του, αλλά και εργασιών στερεωτικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε στερέωση και καθαρισμός επιφανειών, σφράγιση ρωγμών, συγκολλήσεις θραυσμάτων, στεγανοποίηση σημείων εισροής των ομβρίων, αφαίρεση των παλαιών σφραγίσεων και αντικατάστασή τους με νέες, μερική αντικατάσταση της πήλινης κεράμωσης και των λίθων της στέγης. Παράλληλα, για την στατική ενίσχυση του μνημείου τοποθετήθηκε περιμετρικός περιδετήρας στη στάθμη έδρασης των πλακών της στέγης, ενώ εφαρμόστηκε σύστημα ενόργανης παρακολούθησης των κρίσιμων ρωγμών, της οροφής και του περιμετρικού περιδετήρα.

Στο ανάγλυφο της ζωφόρου με τις οκτώ μορφές των ανέμων, το οποίο παρουσίαζε εκτεταμένες φθορές, λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, οι διασωθείσες πληροφορίες της αρχαίας επιφάνειας διατηρήθηκαν, χωρίς να συμπληρωθούν οι απώλειες του γλυπτού διακόσμου και χωρίς να αφαιρεθούν οι μαύρες επικαθίσεις, ώστε να μη χαθεί η αυθεντική, αρχαία επιφάνεια. Συντηρήθηκαν όλα τα κατάλοιπα χρωμάτων και επιχρισμάτων, οι αραβικές επιγραφές και τα νεότερα γραφήματα στο εσωτερικό του μνημείου, ενώ εξαιρετικής σημασίας για την ιστορία του υπήρξε η αποκάλυψη σπαραγμάτων ζωγραφικού διακόσμου, αρχαίου και βυζαντινού.
Στο εσωτερικό του μνημείου, που για πρώτη φορά κατέστη επισκέψιμο στο κοινό, τοποθετήθηκε διάδρομος κίνησης από βατό κρύσταλλο επί μεταλλικού σκελετού. Τέλος, ειδική μέριμνα δόθηκε στην εξασφάλιση προσβασιμότητας, με τη διαμόρφωση ράμπας εισόδου και περιμετρικής διαδρομής για Α.Μ.Ε.Α. Τέλος, τοποθετήθηκαν ενημερωτικές πινακίδες και εκδόθηκαν έντυπα (Ελληνικά, Αγγλικά, Braille), όπου παρουσιάζονται συνοπτικά η ιστορία του μνημείου και το έργο.

Κατεβάστε το σχετικό ενημερωτικό έντυπο:

Download the official leaflet: