Ενδιαφέροντα στοιχεία για τον οικιστικό ιστό της πόλης ανακαλύφθηκαν σε ακίνητο επί της οδού Συγγρού 34 με σπαράγματα οικιστικών καταλοίπων, χρονολογούμενων στους κλασικούς και τους ρωμαϊκούς χρόνους, καθώς και σε οικόπεδο της Πλάκας (Γκούρα 5), όπου ανάμεσα στα οικιστικά κατάλοιπα συλλέχθηκε μαρμάρινο γλυπτό Αφροδίτης.