Ο ναός του Ολυμπίου Διός

Ο δεκάστυλος ναός, είναι ο ναός του Ολυμπίου Διός που περιγράφει ο Βιτρούβιος. Βρίσκεται στην περιοχή της Αθήνας που ονομάστηκε Αδριανούπολη, και αποτελεί ένα από τα πιο αξιοθαύμαστα ερείπια παγκοσμίως, αν και δεν έχει απομείνει ούτε το ένα δέκατο του αρχικού οικοδομήματος! Μπορούμε να αντιληφθούμε το αρχαίο μεγαλείο του, αν αναλογιστούμε, ότι στο διάστημα των επτακοσίων ετών, από την έναρξη της οικοδόμησής του από τον Πεισίστρατο μέχρι την αφιέρωσή του από τον Αδριανό, αρκετοί βασιλιάδες και διάδοχοι ανταγωνίστηκαν για να το ολοκληρώσουν…

Η πλινθόκτιστη κατασκευή που εδράζεται στο επιστύλιο των δύο δυτικών κιόνων της εσωτερικής κιονοστοιχίας, υποθέτουν ότι ήταν η εναέρια κατοικία ενός στυλίτη ερημίτη: είναι τριώροφη, περίπου είκοσι πόδια μήκος και επτά πλάτος και πρέπει να είχε κατασκευαστεί όταν ο ναός διατηρούνταν πολύ πιο πλήρης, και πιθανώς μια σκάλα υπήρχε ακόμη στον τοίχο του σηκού ή όταν ο σωρός των ερειπίων έφτανε τόσο ψηλά, όσο το επιστύλιο του ναού…

[CTTG I 387-91]

Ο ναός του Ολυμπίου Διός άρχισε να κτίζεται το 6ο αιώνα π.Χ . από τον τύραννο Πεισίστρατο, σε δωρικό ρυθμό. Η ανοικοδόμησή του διακόπηκε μετά την πτώση της τυραννίδας. Ο Αντίοχος Δ’ της Συρίας (175-164 π.Χ.), συνέχισε το έργο της ανοικοδόμησης υιοθετώντας αυτή τη φορά τον κορινθιακό ρυθμό. Ο ναός τελικά ολοκληρώθηκε περίπου 300 χρόνια αργότερα, από τον αυτοκράτορα Αδριανό, περίπου το 131-132 μ.Χ. Ήταν μακράν το μεγαλύτερο κτήριο της Αθήνας, με μήκος πάνω από 110 μέτρα και πλάτος 43 μέτρα. Είχε οκτάστυλη πρόσοψη και διέθετε συνολικά  104 κίονες: δύο σειρές κατά μήκος των μακρών πλευρών και τρεις κατά μήκος των στενών. Η κατασκευή στο επιστύλιο λέγεται ότι χτίστηκε γύρω στο 1209, από τον μοναχό Nicolas de la Roche. Καθαιρέθηκε γύρω στο 1870. Σύμφωνα με άλλη άποψη ήταν φυλάκιο-σκοπιά.

The Temple of Olympian Zeus

The decastyle temple, which is that of the Olympian Jupiter described by Vitruvius, was situated in the quarter of Athens denominated Hadrianoupolis, and is one of the most magnificent ruins in the world, though not a tenth part of the original edifice remains! Some conception may be formed of its ancient splendour, when we consider, that in the long interval of seven hundred years, from its foundation by Pisistratos, to its dedication by Hadrian, several kings and princes vied with each other to bring it to perfection…

The brick building that rests upon the architrave of the two western columns of the middle range, is supposed to have been the aerial residence of a Stylite hermit: it is three stories high, and about twenty feet long, and seven broad; and must have been erected when the temple was much more perfect, and when a staircase remained in the wall of the cella, or when the accumulated mass of ruins reached as high as the epistylia of the temple…

[CTTG I 387-91]

The construction of the Temple of Olympian Zeus began in the 6th century BC by the tyrant Peisistratos, in the Doric order. The project was interrupted after the fall of tyranny. Antiochus IV of Syria (175-164 BC), continued the works, this time adopting the Corinthian order. The temple was finally completed, ca. 131-132 AD, by the emperor Hadrian. The Temple of Zeus was by far the largest building in Athens. It was more than 110 meters long and 43 meters wide. It had an octastyle façade and 104 columns in total: two rows along the long sides and three along the narrow ones. The construction in the entablature is said to have been built around 1209 by Nicolas de la Roche and was demolished ca. 1870. According to another view it was an outpost or watchtower.