Στo πλαίσιο του ίδιου υποέργου 1 και συγκεκριμένα στη Στοά του Ευμένους, το επίμηκες διώροφο οικοδόμημα στον χώρο μεταξύ του Ωδείου και του Θεάτρου του Διονύσου, πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης-ενίσχυσης του δομικού υλικού, καθώς και διαμόρφωσης λίθινων συμπληρωμάτων στην περιοχή των δέκα σωζόμενων μεσαίων τόξων. Συνολικά έγιναν επεμβάσεις σε 56 λίθους στις περιοχές των τόξων (Τ29, Τ31 και Τ32) και στους μεταξύ τους πεσσούς. Οι εργασίες περιλάμβαναν αρχικά τη συστηματική συντήρηση στην πρόσοψη και το εσωράχιο των θολιτών και λιθοπλίνθων. Ακολούθησε η αποκατάσταση της συνέχειας των τόξων με την κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση με οπλισμούς τιτανίου συμπληρωμάτων από νέο πειραϊκό ακτίτη, σε πενήντα μέλη. Στις κατώτερες στρώσεις έμεινε ορατό τμήμα των αρχαίων λιθοπλίνθων, επί των οποίων εδράστηκαν τα αποκατεστημένα υπερκείμενα μέλη, ώστε αυτά να αποτελέσουν τεκμήριο του επιπέδου κατασκευής των αρχαίων λειψάνων. Οι εργασίες επεκτάθηκαν και μπροστά από τον πεσσό Π18-19 και το τόξο Τ21 στον βόρειο τοίχο, όπου τοποθετήθηκαν συνολικά δώδεκα ολόσωμα νέα μέλη και πέντε αρχαίοι λίθοι συμπληρωμένοι. Επίσης, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης στη βορειοανατολική γωνία της Στοάς και διαμορφώθηκε αδρά διαδρομή κίνησης των επισκεπτών στο μνημείο.