Ο οικισμός της φρουράς στην Ακρόπολη

Τα κυριότερα σύγχρονα κτήρια στην Ακρόπολη είναι ο ψηλός πύργος, το τζαμί εντός του Παρθενώνα και ο τεκές ή τούρκικο ιερό κοντά στην είσοδο του φρουρίου. Η κορυφή του πύργου πρέπει να προσφέρει την πιο ωραία πανοραμική άποψη της Ακρόπολης, αλλά η ανάβαση έχει καταστεί αδύνατη καθώς οι σκάλες έχουν γκρεμιστεί.

Τα μόνα οικήματα που μπορούν να χαρακτηριστούν κατοικίες, είναι εκείνα του Δισδάρη και του υπολοχαγού του, του Ασάπ-αγά. Τα υπόλοιπα είναι άθλιες καλύβες για τους στρατιώτες της φρουράς, και καθώς οι λίθοι  συνδέονται μόνο με λάσπη και χώμα, αντί για κονίαμα, οι τοίχοι συνέχεια πέφτουν. Και μια δυνατή βροχή προκαλεί σχεδόν τόσο μεγάλη καταστροφή στα αθηναϊκά σπίτια, όσο ένας σεισμός σε άλλες χώρες.

[CTTG I, 358]

Το σπίτι του δισδάρη, ένα από τα λίγα αξιόλογα κτίσματα, ίσως να είναι το κτήριο με τον περίβολο στο κέντρο δεξιά. Ο Δισδάρης, «βίαιου και αρπακτικού χαρακτήρα, ήταν περίπου σαράντα ετών, με ευγενή και επιβλητική εμφάνιση, με λεπτή μαύρη γενειάδα, και ντυνόταν σε κόκκινο και χρυσό. Η γυναίκα του ήταν Ελληνίδα και η οικογένειά του πολυμελής» (TTG II, 28).

Στην εικόνα σε πρώτο πλάνο ο δισδάρης ντυμένος με τα καλά του αναπαύεται καπνίζοντας το  μακρύ τσιμπούκι του, ενώ δύο από τα μικρά παιδιά του περπατούν με τη συνοδεία ενός μαύρου σκλάβου.

The settlement of the garrison in the Acropolis

The principal modern buildings in the Acropolis are the high tower, the mosque within the Parthenon, and the tekke or Turkish chapel near the entrance of the fortress. The summit of the tower must command the whole of the Acropolis in a most beautiful point of view, but the ascent has been rendered impossible as the stairs have fallen.

The only houses which may rank above cottages, are those of the Disdar and of his lieutenant, the Assap-Agha. The others are miserable huts for the soldiers of the garrison, and as the stones are united only with mud and earth, instead of mortar, the walls are continually falling; and a heavy rain makes nearly as much havoc amongst the Athenian cottages, as fire or an earthquake in other countries.

[CTTG I, 358]

The Disdar’s house, one of the two substantial buildings on the Acropolis may be the walled building just to the right of center. The Disdar, “of a violent and rapacious character, was about forty years of age, of a noble and imposing appearance, with a fine flowing black beard, and habited in scarlet and gold. His wife was a Greek, and his family were numerous” (CTTG II, 28).

In this image the Disdar dressed in his finery is smoking his long pipe in the foreground, while two of his younger children are walking accompanied by a black slave.