«Προστασία και Αποκατάσταση της Αυλής της
Κλεψύδρας στη Βόρεια Κλιτύ της Ακρόπολης»

Η επέμβαση στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου στην πηγή της Κλεψύδρας, στις βορειοδυτικές παρυφές του βράχου τηςΑκρόπολης, περιλάμβανε αρχικά τη συντήρηση της επιφάνειας όλων των λίθων του δαπέδου και των τοίχων της αυλής, τη δομική αποκατάσταση τμήματος του ανατολικού τοίχου, την επίχωση του κατεστραμμένου από τους βράχους κεντρικού τμήματος του δαπέδου, όπου ωστόσο παρέμεινε ορατός και αναδείχθηκε ο αγωγός της ρωμαϊκής περιόδου, καθώς και τη διευθέτηση των ομβρίων.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν εργασίες στερέωσης τόσο στις επισφαλείς βραχόμαζες στην περιοχή της Κλεψύδρας, όσο και στα υπερκείμενα σπήλαια του Απόλλωνος και του Διός. Στο θολωτό οικοδόμημα πραγματοποιήθηκε εφαρμογή αρμολογημάτων στα ορατά φέροντα στοιχεία και ενεμάτων στις ρηγματώσεις, στεγάνωση στην οροφή, εξυγίανση και συμπλήρωση της ελλείπουσας οπτοπλινθοδομής στη θόλο και τον πλευρικό τοίχο της εισόδου και σωστική στερέωση των τοιχογραφιών. Στο πλαίσιο της ανάδειξης του μνημείου κατασκευάσθηκε μεταλλική κλίμακα για την ελεγχόμενη πρόσβαση επισκεπτών στο θολωτό οικοδόμημα, τοποθετήθηκε περισχοίνιση και δύο νέες ενημερωτικές πινακίδες.

Κατεβάστε το σχετικό ενημερωτικό έντυπο:

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΤΗΣ ΚΛΕΨΥΔΡΑΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΚΛΙΤΥ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Download the official leaflet:

PRESERVATION AND RESTORATION OF THE COURT OF KLEPSYDRA ON THE NORTH SLOPE OF THE ACROPOLIS