Ο νέος κόμβος του ΥΠ.ΠΟ.A. www.culture.gr εμπλουτίζεται διαρκώς προβάλλοντας το έργο της Εφορείας. Επιπλέον, από το 2014 σχεδιάστηκε και λειτουργεί ειδικός δικτυακός ιστότοπος για το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς που έλαβαν έξι Χώροι αρμοδιότητας της Εφορείας (Ακρόπολη και Κλιτύες, Δυτικοί Λόφοι, Αρχαία Αγορά, Ρωμαϊκή Αγορά, Βιβλιοθήκη Αδριανού, Κεραμεικός) στη διεύθυνση www.theheartofancientathens.gr. Ο ιστότοπος λειτουργεί στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική γλώσσα και είναι πλήρως προσβάσιμος σε τυφλούς και σε άτομα με μερική όραση μέσω ακουστικής περιήγησης.
Παράλληλα, η Εφορεία έχει προβεί στον σχεδιασμό ιστοσελίδας της Εφορείας www.efaathculture.gr, η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά του επίσημου ιστοτόπου του ΥΠ.ΠΟ.Α. παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες στον πολίτη για τους Χώρους και Μουσεία αρμοδιότητάς της.