Στο Θησείο, στη συμβολή των οδών Πουλοπούλου 39 και Ερυσίχθονος αποκαλύφθηκε τμήμα του οικοδομημένου κατά το ισόδομο σύστημα προτειχίσματος του 4ου αι. π.Χ., καθώς και τμήμα της αρχαίας περιφερειακής οδού και της τάφρου της ίδιας εποχής, η οποία φθάνει περίπου ως τα 11μ. βάθος.