Το έργο «Επαναλειτουργία με νέες χρήσεις του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης» εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. ​

 

Το εν λόγω έργο, μέσα από την αισθητική και λειτουργική βελτίωση του Παλαιού Μουσείου, θα αποδώσει στον επισκέπτη έναν ευρύχωρο, διδακτικότατο και ευέλικτο χώρο πολλαπλών χρήσεων, στον μελετητή έναν λειτουργικό χώρο μελέτης και στον επαγγελματία του χώρου έναν ευχάριστο και αναβαθμισμένο χώρο εργασίας.