Το Έργο «Στερέωση και Συντήρηση του Ναού του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα» εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο ναός του Ολυμπίου Διός, στις όχθες του Ιλισού, ένας από τους μεγαλύτερους ναούς της αρχαιότητας και σημείο αναφοράς στην πόλη της Αθήνας, άρχισε να κτίζεται από τους Πεισιστρατίδες γύρω στο 515 π.Χ. και αποπερατώθηκε από τον Αδριανό το 131/2 μ.Χ. Ο ναός υπέστη εκτεταμένη καταστροφή στη διάρκεια των αιώνων. Σήμερα από τους 104 εξωτερικούς κίονες σώζονται μόνο δεκαπέντε όρθιοι και ένας, ο οποίος έπεσε στη διάρκεια θύελλας τον Οκτώβριο του 1852. Η πρώτη σωστική επέμβαση στον ναό πραγματοποιήθηκε το 1835, ενώ το 1892στερεώθηκαν τα τρία ρηγματωμένα επιστύλια του ναού, σύμφωνα με μελέτη του Ernest Ziller.

Στο πλαίσιο του Έργου προβλέπεται η συντήρηση του μνημείου και η δομική αποκατάσταση μελών του ναού που έχουν υποστεί βλάβες (επιστύλια, σπόνδυλοι κιόνων, κιονόκρανα) σύμφωνα με τις εγκεκριμένες από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο μελέτες. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν με απόλυτο σεβασμό στα δομικά χαρακτηριστικά και τις ιστορικές φάσεις του ναού, ώστε να μην αλλοιωθεί η αρχική υπόσταση και η αυθεντικότητά του. Με την ολοκλήρωση του Έργου θα ενισχυθεί η ευστάθεια του μνημείου και η ενεργητική προστασία του, ενώ αναμένεται να δοθούν απαντήσεις και σε πλήθος επιστημονικών ερωτημάτων που αφορούν στην ιστορία και την αρχιτεκτονική του ναού.