Ο “Οδηγός Αρχαίας Αγοράς – Μουσείου Στοάς Αττάλου για επισκέπτες στο φάσμα του αυτισμού” προετοιμάζει τους επισκέπτες που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού προκειμένου να εξοικειωθούν με τον χώρο του πολιτισμού. Είναι μια διεθνής πρακτική που βασίζεται σε κοινωνικές αφηγήσεις, με στόχο τη μείωση του άγχους και την αύξηση της επιτυχίας της επίσκεψης, ιδιαίτερα για τα παιδιά. Ο οδηγός δημιουργήθηκε από το Πανεπιστημιακό Μουσείο του Ιονίου Πανεπιστημίου και το Εργαστήριο Τεχνολογιών της Πληροφορίας(ΕΤΠ) του Τμήματος Αρχειονομίας,  Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΕΔΩ

A social narrative guide to the Ancient Agora –the Stoa of Attalos Museum for visitors on the autism spectrum

The “Guide for visitors on the Autism Spectrum (GAS) for The Ancient Agora – The Stoa of Attalos Museum” prepares visitors belonging to autism spectrum to become familiar with the cultural site. It is an international practice based on social narratives aiming to decrease anxiety and increase the success of the visit, particularly for children. The guide was created by the Museum of the Ionian University and the Laboratory of Information Technologies (LIT) of the Department of Archives, Library Science and Museology of the Ionian University in collaboration with the Ephorate of Antiquities of Athens.

DOWNLOAD THE GUIDE HERE

Comments are closed