Στον ναό του Αγ. Γεωργίου Γαλατσίου πραγματοποιήθηκαν εργασίες τοπικών επισκευών των στεγών, παράλληλα με εργασίες συντήρησης του τοιχογραφικού διακόσμου του μνημείου (το έργο ολοκληρώθηκε το 2017).