Στον ναό του Αγ. Γεωργίου Γαλατσίου πραγματοποιήθηκαν εργασίες τοπικών επισκευών των στεγών, παράλληλα με εργασίες συντήρησης του τοιχογραφικού διακόσμου του μνημείου.