Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου αφορούσαν στην τελευταία φάση του ναού του Ασκληπιού και της Υγείας. Συγκεκριμένα, αποκαταστάθηκε ο τοιχοβάτης του σηκού με δώδεκα λίθους, όπου περιελήφθη και το αρχαίο κατώφλι της θύρας του ναού. Επίσης, διαμορφώθηκαν από νέο μάρμαρο, η βάση της παραστάδας του νότιου τοίχου της πρόστασης και οι τέσσερις βάσεις των ιωνικών κιόνων της τετρακιόνιας πρόσοψης και πραγματοποιήθηκε ανασύσταση της στρώσης του ορθοστάτη με δεκατέσσερις λίθους. Τα μέλη του ορθοστάτη γομφώθηκαν στον υποκείμενο τοιχοβάτη και συνδέθηκαν μεταξύ τους μέσω διαμήκων συνδέσμων από τιτάνιο, ενώ έξι μέλη του καταλυπτήρα τοποθετήθηκαν ενδεικτικά επί του ορθοστάτη, σε ομόλογες θέσεις.
Διαμορφώθηκε μικρή διαδρομή και πλάτωμα θέασης για το κοινό, όπου και τοποθετήθηκε ενημερωτική πινακίδα