Στην Πλάκα στο οικόπεδο της διατηρητέας οικίας επί των οδών Μάρκου Αυρηλίου 3 και Κυρρήστου σε άμεση γειτνίαση με τη Ρωμαϊκή αγορά αποκαλύφθηκαν δύο επιστύλια που προέρχονται από τη Ρωμαϊκή Αγορά και χρησιμοποιήθηκαν ως σταθμοί θυραίου ανοίγματος πύλης, ο μνημειακός χαρακτήρας της οποίας υποδηλώνει ότι πρόκειται για τμήμα ενός σημαντικού για την περιοχή οικοδομήματος των πρώιμων βυζαντινών χρόνων.