Μικρής κλίμακας εργασίες αφορούσαν σε αποκατάσταση του πρανούς, πίσω από το βόρειο τμήμα της πρόσοψης της Βιβλιοθήκης Αδριανού, και σε στερεώσεις στην Οικία Ω και στον Μεγάλο Αποχετευτικό Αγωγό στην Αρχαία Αγορά, καθώς και εργασίες συντήρησης στην Οικία Ζ στον Κεραμεικό. Στη Ν. Κλιτύ της Ακρόπολης συντηρήθηκε το στέγαστρο του Χαλκουργείου Δ