«Στερέωση και αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Αμαρουσίου και εκτέλεσης των σχετικών εργασιών» με φορέα υλοποίησης το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ενοριακού Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Αμαρουσίου της Ιεράς Μητρόπολης Κηφισίας Αμαρουσίου και Ωρωπού

Πρόκειται για μονόκλιτη καμαροσκέπαστη βασιλική που κοσμείται με τοιχογραφίες του 1622. Οι εργασίες στερέωσης – αποκατάστασης περιλάμβαναν καθαίρεση των εξωτερικών και εσωτερικών σαθρών επιχρισμάτων, με ταυτόχρονη αποτύπωση της παθολογίας και τη διερεύνηση παλαιότερων κατασκευαστικών επεμβάσεων, εξυγίανση των λιθοδομών, εφαρμογή συμβατού αρμολογήματος και υδραυλικού ενέματος, αντικατάσταση παλαιάς κεραμοσκεπής και εφαρμογή εξωτερικού επιχρίσματος στις τοιχοποιίες του ναού. Εσωτερικά, πριν την έναρξη των αναστηλωτικών εργασιών, προηγήθηκαν από το προσωπικό της Εφορείας εργασίες στερέωσης των σωζόμενων τοιχογραφιών και διενεργήθηκαν διερευνητικές τομές για τυχόν ανεύρεση περαιτέρω τοιχογραφικού διακόσμου. Αντικαταστάθηκε επίσης το νεότερο ξύλινο τέμπλο με νέο, συντηρήθηκαν τα υπάρχοντα ξύλινα κουφώματα και έγινε αντικατάσταση των φθαρμένων δοκαριών.