Στερέωση και αποκατάσταση του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Χρυσοσπηλαιωτίσσης» Δικαιούχος: ΔΑΒΜΜ. Υποέργο με φορέα υλοποίησης Εφ.Α.Αθ. Συντήρηση τοιχογραφιών

Ο Ιερός ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Χρυσοσπηλαιωτίσσης κηρυγμένο ιστορικό διατηρητέο μνημείο, βρίσκεται επί της οδού Αιόλου 60. Ανήκει στον τύπο της τρίκλιτης τρουλαίας βασιλικής με εγκάρσιο κλίτος, νάρθηκα και υπερώα. Η οικοδόμηση του ξεκίνησε το 1863, ενώ το 1888 και 1892 συμπληρώθηκε με την ανέγερση των δύο κωδωνοστασίων στη δυτική πλευρά. Στο εσωτερικό του κοσμείται με αγιογραφίες (έργα των Β. Κώτα, Α. Πέτα και του Σπυρ. Χατζηγιαννόπουλου το 1879, 1892), διακοσμητικά θέματα και μαρμάρινα στοιχεία. Στο πλαίσιο του υποέργου πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού από επικαθίσεις αιθάλης, ρύπων και υλικών προηγούμενων επεμβάσεων, στερέωση του υποστρώματος και αισθητική αποκατάσταση στον τοιχογραφικό διάκοσμο του τρούλου, των σφαιρικών τριγώνων, των εσωρραχίων των τόξων του ναού και των τυμπάνων της Βόρειας, Νότιας, Ανατολικής και Δυτικής κεραίας.