«Οικοδομική και καλλιτεχνική αποκατάσταση του Ι. Ν. Αγ. Δημητρίου των Όπλων στα Κ. Πατήσια» ΕΣΠΑ 2007-2013, με φορέα υλοποίησης την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, υπό την επίβλεψη της ΔΑΒΜΜ και της ΔΣΑΝΜ και την εποπτεία της ΕΦΑΑΘ

Ο Ι. Ν. Αγ. Δημητρίου των Όπλων είναι μία μονόκλιτη, θολοσκεπή βασιλική του 16ου-17ουαι., που έχει ενσωματωθεί στη βόρεια πλευρά του σχετικά πρόσφατα κτισμένου ομώνυμου ναού. Στο ναό σώζονται τουλάχιστον δύο στρώματα τοιχογραφιών, που χρονολογούνται στον 17ο και 19ο αιώνα. Οι εργασίες αποκατάστασης περιελάμβαναν στερέωση των τοιχοποιιών και του θόλου, αντικατάσταση της κεραμοσκεπής και ενίσχυση της θεμελίωσης. Για τη συντήρηση τοιχογραφιών, εξάλλου, έγιναν σωστικές επεμβάσεις, πριν την υλοποίηση των αναστηλωτικών εργασιών, διερευνητικές τομές, αποσπάσεις τμημάτων μεταγενέστερων τοιχογραφιών και εργασίες συντήρησης των σωζόμενων υποκείμενων.