Στο καθολικό και στον τρούλο του συγκροτήματος της τράπεζας της Μονής Καισαριανής πραγματοποιήθηκαν τοπικές εργασίες αποκατάστασης των στεγών, για να αντιμετωπιστούν προβλήματα εισροής υγρασίας στο εσωτερικό τους. Το έργο ολοκληρώθηκε το 2016.