Το Θέατρο του Διονύσου Ελευθερέως αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Νότιας Κλιτύος, αναπόσπαστο τμήμα του ιερού του θεού και χώρος διαμόρφωσης του αρχαίου δράματος από τη γένεσή του έως τους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους.

Οι εργασίες στο μνημείο επικεντρώθηκαν σε δύο τομείς και συγκεκριμένα στο κοίλο, όπου συνεχίστηκε η στερέωση και αποκατάσταση βαθμίδων και εδωλίων (κερκίδα VIII, σειρές 14-16), καθώς και στο ανατολικό πλευρικό ανάλημμα, όπου πραγματοποιήθηκε χύτευση, λιθοξοϊκή κατεργασία, μεταφορά και τοποθέτηση 31 νέων κροκαλοπαγών λίθων και συμπλήρωση in situ άλλων 4 λίθων. Οι εργασίες τεκμηριώθηκαν αρχαιολογικά με ανασκαφικές διερευνήσεις μικρής έκτασης, οι οποίες έχουν δώσει σημαντικά νέα στοιχεία για τις ιστορικές φάσεις του μνημείου.