Στο πλαίσιο εορτασμού «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ», το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Εφορείας Αρχαιοτήτων πόλης  Αθηνών υποδέχτηκε 14μαθητές της Δ΄ τάξης του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίουστον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Αγοράς όπου συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συντήρησης «Μία μέρα αφιερωμένη στον Ναό του Ηφαίστου και της Αθηνάς». Οι μαθητές ξεναγήθηκαν στην Αρχαία Αγορά με ιδιαίτερη έμφαση στον Ναό του Ηφαίστου, τον εξερεύνησαν με την ματιά του συντηρητή αναζητώντας φθορές και τρόπους αντιμετώπισής τους. Με γρίφους ανακάλυψαν κρυμμένα μαρμάρινα θραύσματα, τμήματα μίας σπασμένης μαρμάρινης επιγραφής, στον περιβάλλοντα χώρο του Ναού του Ηφαίστου τα οποία και συντήρησαν ακολουθώντας τα στάδια συντήρησης (φωτογράφιση, σχεδιαστική αποτύπωση, καθαρισμός και συμπλήρωση). Με τη συμμετοχή τους στις εργασίες ανακάλυψαν με παιγνιώδη τρόπο τον ρόλο του συντηρητή. Στόχος, η  ευαισθητοποίησή τους σε θέματα διατήρησης/συντήρησης του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί-συνοδοί μετά τη διαδραστική εμπειρία τους δήλωσαν ενθουσιασμένοι. Στο τέλος του προγράμματος δόθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες το βιβλίο δραστηριοτήτων που έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει η Εφορεία  Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών για αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα συντήρησης «Μία μέρα αφιερωμένη στον Ναό του Ηφαίστου και της Αθηνάς» σχεδιάστηκε και υλοποιείται από τη συντηρήτρια της ΕΦΑΠΑ Κλειώ Στρατηγάκη. Την ημέρα του εορτασμού συμμετείχαν η Προϊσταμένη Συντήρησης της ΕΦΑΠΑ Αργυρώ Τσίγκρη και η συντηρήτρια της ΕΦΑΠΑ Άννα Μητσάνη.

Το βιβλίο δραστηριοτήτων έχει συντάξει η συντηρήτρια Κλειώ Στρατηγάκη και την εικονογράφηση έχει κάνει ο εικαστικός της ΕΦΑΠΑ Ανδρέας Κοντονής. Την μαρμάρινη επιγραφή έχει κατασκευάσει ο μαρμαροτεχνίτης της ΕΦΑΠΑ Παναγιώτης Βαμβακάς.

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Ημερών Συντήρησης αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Οργανισμών Συντήρησης (European Confederation of Conservator-Restorers’ Organisations – ECCO) και εορτάστηκαν για πρώτη φορά το 2018, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στην Ελλάδα συντονίζεται ετησίως στα μέσα Οκτωβρίου, από τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, τον Σύλλογο Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επίσημος εκπρόσωπος της ECCO στη χώρα μας, και το Ελληνικό Τμήμα του ICOΜ.

Comments are closed