Κατά την επίβλεψη των εκσκαφών για τα δίκτυα ήρθαν στο φως ευρήματα που αφορούν σε οικιστικά και εργαστηριακά κατάλοιπα, σε υδραυλικά συστήματα και σε ταφικές ενότητες της αρχαίας Αθήνας, εντός και εκτός των τειχών, αλλά και των υπόλοιπων αρχαίων Δήμων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: Τμήμα του στυλοβάτη της δυτικής κιονοστοιχίας της Ρωμαϊκής Αγοράς και του υστερορωμαϊκού περιβόλου της πόλης (τέλη 3ου αι. μ.Χ.), αποσπάσματα αρχαίων οδών, μεταξύ της οποίας και αυτής προς το Άθμονον (Μαρούσι), οικιστικά κατάλοιπα ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων, εργαστηριακά ρωμαϊκής περιόδου, λείψανα κεραμικών εργαστηρίων, αρχαίων αγωγών ύδρευσης και του νεότερου κλάδου του Αδριάνειου υδραγωγείου, κατάλοιπα λουτρικών εγκαταστάσεων, σπαράγματα αποθηκευτικών πίθων και σιρών, ταφικά σύνολα αρχαίων νεκροταφείων, λίθινες σαρκοφάγοι κλασικών χρόνων. Στα κινητά ευρήματα περιλαμβάνονται μαρμάρινη κεφαλή ρωμαϊκών χρόνων, μαρμάρινο αναθηματικό ανάγλυφο και τμήμα κνήμης αγάλματος ανδρικής μορφής από πεντελικό μάρμαρο.


Αθήνα: Βουλής και Απόλλωνος
Μαρμάρινη κεφαλή Ρωμαϊκών Χρόνων