Δεκαπενθήμερη συντήρηση του ανελκυστήρα ΑμεΑ στην Ακρόπολη

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών σάς ενημερώνει ότι την Δευτέρα 4.07.2022, από τις 07:00 έως τις 11:00, ο ανελκυστήρας εξυπηρέτησης ΑμεΑ του Αρχαιολογικού Χώρου της Ακρόπολης θα βρίσκεται εκτός λειτουργίας για τεχνικούς λόγους (καθιερωμένος έλεγχος λειτουργίας). Επιπλέον, αντίστοιχη εργασία θα πραγματοποιείται κάθε δεύτερη Δευτέρα. Ως εκ τούτου, ο ανελκυστήρας τις συγκεκριμένες ώρες θα βρίσκεται εκτός λειτουργίας.

Σάς ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Bi-weekly service of the elevator lift for people with disabilities at the Acropolis

The Ephorate of the Antiquities of the City of Athens informs you that on Monday 4.07.2022, from 07:00 to 11:00, the elevator lift for people with disabilities of the Acropolis Archaeological Site will be out of service for technical reasons (standard operating check). In addition, similar work will take place every second Monday. Therefore, the elevator lift will be out of service at the specific time on these days.

Thank you for the understanding.

Comments are closed