Δράσεις της Εφορείας

ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ

ΕΡΓΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ