Η ομάδα των εταίρων συνεργασίας του έργου CALLOS*, η οποία αποτελείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας του Ηρακλείου Κρήτης (Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ και Ινστιτούτο Επιστήμης Πληροφορικής) και την εταιρεία Raymetrics Α.Ε., συμμετείχε ενεργά στο 3ο διεθνές συνέδριο Transdisciplinary Multispectral Modelling and Cooperation for the Preservation of CulturalHeritage – #TMMCH 2023, www.tmm-ch.com, που πραγματοποιήθηκε 20-23 Μαρτίου, στο Ευγενίδειο Ίδρυμα, στην Αθήνα.

Το έργο αφορά σε όλα τα στάδια συντήρησης των αρχαιοτήτων και παρουσιάστηκε σε επιστήμονες από μουσεία, αρχαιολογικές υπηρεσίες, ερευνητικά κέντρα και ιδιωτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Πιο συγκεκριμένα, ανακοινώθηκαν πέντε εργασίες που αφορούσαν:

  • στην παρουσίαση των στόχων του έργου CALLOS και της διεπιστημονικής συνεργασίας που προέκυψε για την υλοποίησή τους
  • στη μεθοδολογία ψηφιακής τεκμηρίωσης της κατάστασης διατήρησης του      αρχαιολογικού υλικού που αναπτύχθηκε για τις ανάγκες του έργου ,
  • στις καινοτόμες διατάξεις διάγνωσης και χαρτογράφησης εξειδικευμένες στις ανάγκες της παθολογίας του αρχαιολογικού υλικού, όπως αυτές αναπτύσσονται για το ανοιχτό εργαστήριο με τεχνολογίες Laser και Lidar  τέλος,
  • στις ψηφιακές τεχνολογίες που εφαρμόζονται στην υπηρεσία του ανοικτού εργαστηρίου προς όφελος της πληροφόρησης της επιστημονικής κοινότητας και της ευαισθητοποίησης του κοινού.

Οι ανακοινώσεις  του CALLOS αγκαλιάστηκαν με ενδιαφέρον από πολλούς σύνεδρους, ενεργοποιώντας γόνιμες συζητήσεις κατά τη διάρκεια όλων των παρουσιάσεων. Στο τελικό πάνελ του συνεδρίου, το έργο συζητήθηκε ως ολοκληρωμένο παράδειγμα συνέργειας της ερευνητικής δραστηριότητας και της στοχευμένης εφαρμογής της σε αντικείμενα και μνημεία πολιτισμού, κάτι που αποτελούσε ένα από τα βασικά ζητούμενα του συνεδρίου.

Οι τίτλοι των ανακοινώσεων είχαν ως εξής:

  1. “CALLOS project: Conservation of Athens antiquities with Laser and Lidar technologies Open to Science and public” (P. Pouli, A. Giakoumaki, E. Ampatzioglou, T. Antonopoulou, S. Dellis, C. Bekiari)
  1. “A novel, collaborative methodology for the Digital Documentation of Ancient Materials” (L. Avlonitou, G. Totou, D. Kyropoulou, P. Xiradaki, M. Athanasiadou, S. Korosis, M. Pavlou)
  1. “Digital technologies for heritage conservation labs open to the public. The case of the CALLOS project” (S. Papida, M. Athanasiadou, K. Petrakis, L. Charami, D. Angelakis, C. Bekiari, K. Melessanaki, P. Pouli)
  1. “Portable LIF-LiDAR system for the evaluation and mapping of biological deposition on monuments” (S. Dellis, T. Anagnos,A. Giakoumaki, S. Korosis)
  1. “Development of a portable, hybrid analytical instrument combining LED-Induced Fluorescence, Laser-Induced Breakdown Spectroscopy and Diffuse Reflectance for an integrated analysis of materials on monuments and objects of archaeological interest” (A. Giakoumaki, V. Piñon, M. Andrianakis, K. Hatzigiannakis, K. Melessanaki, M. Pavlou, S. Korosis and P. Pouli)

Δείτε ολόκληρο το πρόγραμμα του Συνεδρίου εδώ: [https://www.tmm-ch.com/files/TMM-CH2023_Program.pdf]

*Conservation of Athens antiquities with Laser and Lidar technologies Open to Science and public”- Ανοιχτό Εργαστήριο Συντήρησης των Μνημείων της Αθήνας με τεχνολογίες Λέιζερ και LIDAR

Comments are closed