Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών σάς ενημερώνει ότι από 16.01.2024 θα διαθέτει επί δανεισμώ σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικό εκπαιδευτικό υλικό, με τίτλο «Μνημειώδεις Περιπέτειες στα ελληνικά μνημεία UNESCO», το οποίο παρουσιάζει με ενδιαφέροντα τρόπο καιμε τη χρήση ποικίλων παιδαγωγικών εργαλείων τα 18 ελληνικά μνημεία που έχουν ενταχθεί στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, μεταξύ των οποίων και η Ακρόπολη.

Ο φάκελος απευθύνεται σε μαθητικό κοινό ηλικίας 10- 15 ετών (Δ’- Στ’ Δημοτικού και Α’- Γ’ Γυμνασίου), αλλά με κατάλληλη προσαρμογή μπορεί να αξιοποιηθεί από διαφορετικές σχολικές ομάδες και από ειδικές ομάδες κοινού. Συγκεκριμένα το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει έντυπο εκπαιδευτικό φάκελο με τις 18 εγγραφές της Ελλάδας στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς, οδηγό για τον εκπαιδευτικό με οδηγίες, πληροφορίες και προτάσεις για αξιοποίηση του υλικού, 22 εκπαιδευτικές κάρτες των μνημείων για δραστηριότητες, είτε στην τάξη είτε κατά την επίσκεψη στους Χώρους, αφίσα για χρήση στην τάξη κατά τη διάρκεια της παρουσίασης και τσάντα  μεταφοράς του φακέλου.

Επιπλέον, στον ιστότοπο https://www.greekunescomonuments.gr στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά, που παρουσιάζεται το σύνολο του υλικού σε ψηφιακή μορφή, καθώς και πλούσιο βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό, προτάσεις για δραστηριότητες, διαδραστικά παιχνίδια, αφηγήσεις ιστοριών (podcasts), ενημερωτική ταινία μικρού μήκους (video), κλπ.

Το εκπαιδευτικό υλικό δανείζεται σε σχολεία για χρονικό διάστημα ενός μηνός και απαιτείται η τηλεφωνική προκράτηση στο 210 9238747 (εσωτ. 302), στην υπεύθυνη αρχαιολόγο Β. Γεωργακά.

κατηγορία

Comments are closed