«Ανάδειξη του Αρχοντικού των Μπενιζέλων» Δικαιούχος: Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Υποέργο με φορέα υλοποίησης Εφ.Α.Αθ. «Ανάδειξη Υστερορωμαϊκού τείχους και ευρημάτων περιβάλλοντος χώρου»

Στο πλαίσιο του υποέργου εκτελέστηκαν εργασίες που περιελάμβαναν την συντήρηση του υστερορωμαϊκού τείχους, την καταβίβαση του βόρειου τμήματος της βόρειας αυλής, την κατασκευή του βόρειου τμήματος της κλίμακας ανόδου στον όροφο, τη συντήρηση των λίθινων στοιχείων του αρχοντικού, της μεσαιωνικής δεξαμενής στη νότια αυλή του, του ληνού, των πήλινων αγωγών στο προστώο και των στομίων των σιρών. Κατασκευάσθηκαν επίσης γυάλινο βατό δάπεδο πάνω από το όρυγμα του τείχους, στέγαστρο για τη μεσαιωνική δεξαμενή και κατακόρυφο κρύσταλλο στο άνοιγμα του ανατολικού τοίχου του προστώου στο ισόγειο του Αρχοντικού. Πλακόστρωση στη βόρεια αυλή του αρχοντικού και, στον βόρειο περίβολο, νέες ξύλινες θύρες και περισχοίνιση, σε συγκεκριμένες θέσεις, για την οριοθέτηση των αρχαιολογικών ευρημάτων.