Στο πλαίσιο της ανάληψης της ευθύνης συντήρησης των μνημείων του μεγαλύτερου τμήματος του λεκανοπεδίου της Αθήνας από το Τμήμα Συντήρησης της ΕΦ.Α.ΑΘ. λειτούργησαν, επαναλειτούργησαν ή δημιουργήθηκαν, συνολικά επτά εργαστήρια συντήρησης. Εκτός των ήδη εξοπλισμένων εργαστηρίων της Εφορείας, ήτοι της Ακαδημίας Πλάτωνος, των Δυτικών Λόφων/Νότιας Κλιτύος και της οδού Μελιδόνη, στελεχώθηκε, εξοπλίστηκε και επαναλειτούργησε το εργαστήριο της Ακροπόλεως -στην ευθύνη του οποίου περιελήφθη το Ωδείο Ηρώδη Αττικού και η Στοά Ευμένους- και δημιουργήθηκαν χώροι και ομάδες για τη συντήρηση των μνημείων της Αρχαίας και της Ρωμαϊκής Αγορά, του Κεραμεικού και των Βυζαντινών μνημείων, των ζωγραφικών έργων και των εικόνων.

Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2016 το Τμήμα Συντήρησης ολοκλήρωσε επιτυχώς εντός χρονοδιαγραμμάτων τα έργα ΕΣΠΑ που προαναφέρθηκαν αναλυτικά και είχαν ως αντικείμενο κυρίως εργασίες συντήρησης, βάσει εγκεκριμένων μελετών, αλλά και εκπόνηση νέων όπου απαιτήθηκε.
Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν οι απαιτούμενες επεμβάσεις συντήρησης σε πολλά μνημεία αρμοδιότητας της Εφορείας, όπως στο μνημείο του Θρασύλλου, στο Τείχος της οδού Δραγατσανίου, στο Ιερό του Μειλιχίου Διός και στο ψηφιδωτό δάπεδο του Ζαππείου.
Πραγματοποιήθηκε εφαρμογή καθαρισμού με λέιζερ του θριγκού του ναΐσκου του Αγάθωνα στον Αρχαιολογικό Χώρο του Κεραμεικού, ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης σε κεραμικό κλίβανο και συντήρηση κονιαμάτων και επιχρισμάτων.