Στoν αρχαιολογικό Χώρο της Αρχαίας Aγοράς πραγματοποιήθηκαν σωστικά μέτρα συντήρησης στο ναό του Ηφαίστου, στο ψηφιδωτό δάπεδο του Ωδείου του Αγρίππα και στο κεντρικό ψηφιδωτό στην περιοχή του Μητρώου, καθώς και ο επανέλεγχος και η καταγραφή φθορών σε 12 ακόμη ψηφιδωτά και συντηρήθηκε το εμβληματικό άγαλμα του αυτοκράτορα Αδριανού που βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο.
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης στο Ρωμαϊκό βαλανείο στο Ζάππειο επί της οδού Αμαλίας και στην τοιχογραφία και το ψηφιδωτό του Ιερού του Πανός στους Δυτικούς Λόφους, όπου και τοποθετήθηκαν, βάσει μελέτης του Τμήματος, νέα προστατευτικά στέγαστρα.