Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, βάσει της χωρικής αρμοδιότητάς της, εξυπηρετεί πολίτες, οι οποίοι κατοικούν εντός των ορίων
του Δήμου Αθηναίων, και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, οι οποίοι υπηρετούν
σε σχολεία της επικράτειας του ίδιου Δήμου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

κατηγορία

Comments are closed