Έργο «Δημιουργία Μουσειακών Αποθηκών και Ενοποίηση Τμημάτων του Αρχαιολογικού Χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος» Υποέργο με φορέα υλοποίησης την Εφ.Α.Αθ. «Εργασίες για τη δημιουργία μουσειακών αποθηκών – Ενοποίηση και ανάδειξη τμήματος του Αρχαιολογικού Χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος»

Το έργο είχε ως βασικό σκοπό την απελευθέρωση δομημένου χώρου με την κατεδάφιση παλαιών οικημάτων και την ενοποίησή του με τον υπόλοιπο Αρχαιολογικό Χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος. Στο διαμορφωμένο χώρο πρασίνου, επιφάνειας περίπου 3,5 στρεμμάτων, κατασκευάστηκε μεταλλικό περίπτερο που στεγάζει μικρή έκθεση με εποπτικό υλικό σχετικά με την ιστορία της Ακαδημίας και λειτουργεί ως «πυξίδα» για την περιήγηση του επισκέπτη.

Ένα δεύτερο σημείο επεμβάσεων αποτέλεσε η περιοχή των μνημείων της πρωτοελλαδικής «Οικίας του Ακαδήμου» και της γεωμετρικής «Ιεράς Οικίας». Στην πρώτη, έγιναν εργασίες στερέωσης των λίθων της θεμελίωσης και τοποθετήθηκε νέο στέγαστρο προστασίας, σε αντικατάσταση του παλαιού, και στη δεύτερη, ως βέλτιστη λύση επελέγη η διατήρησή της σε κατάχωση, με απόδοση της κάτοψής της στην επιφάνεια με διαφορετικό υλικό. Ταυτόχρονα, ο περιβάλλων χώρος διευθετήθηκε με σύστημα αποστράγγισης, με φυτεύσεις και μονοπάτια, που διευκολύνουν την πρόσβαση και περιήγηση στα μνημεία.
Στο πλαίσιο της πρωταρχικής μέριμνας της Εφορείας μας για τη διαμόρφωση νέων υποδομών εξυπηρέτησης του αρχαιολογικού έργου της, υλοποιήθηκε η κατασκευή νέας μουσειακής αποθήκης, επιφάνειας 600 τ.μ., επί της οδού Δράκοντος και Ιφιγενείας, όπου έχει προβλεφθεί και χώρος για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Επίσης, δημιουργήθηκε νέα αρχαιολογική αποθήκη σε υπάρχον κτίσμα ιδιοκτησίας του ΥΠ.ΠΟ.Α. επί της οδού Μοναστηρίου 147, και επί της οδού Δράκοντος 33-35 διαμορφώθηκε και εξοπλίστηκε καταλλήλως υφιστάμενη αποθήκη για να λειτουργήσει ως χώρος φύλαξης των πολυάριθμων ψηφιδωτών της Εφορείας.