τα νέα μας

Η Πράξη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», στο […]
Τον θεό Ερμή απεικονίζει η αρχαία κεφαλή που βρέθηκε στην καρδιά της […]
Τη διαχρονική χρήση της οδού Αιόλου ως οδικής αρτηρίας ήδη από τα […]
H διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, κ. Ελένη Σπ. Μπάνου, και […]
Διάκριση της αρχαιολογικής ταινίας “Origins” (Απαρχές) της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, σε […]