Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών

Μακρυγιάννη 2 – 4 Αθήνα

τ.κ. 117 42

210.9238724, fax: 210 9239023

efaath@culture.gr